Algemene Voorwaarden

Het Allerbelangrijkste wat wij doen is:

Schapenhekken verkopen die gemaakt zijn van het duurzame Kastanjehout, tenzij anders is aangegeven.

 

1. Prijs en Leverings voorwaarden

 • Kijk op onze webshop voor de actuele prijzen.
 • Prijzen zijn exclusief kosten van montage.
 • Wij leveren uw bestelling bij u af. Voor leveringen binnen Nederland en België rekenen wij  als uw bestelling kleiner is als 800 Euro een bedrag van € 49.50-- (incl. btw). Boven het bestel bedrag van 800 Euro rekenen wij geen verzendkosten., dit met uitzondering van de Waddeneilanden (tarieven op aanvraag). Uiteraard kunnen wij ook het leveren buiten Nederland en België  voor u verzorgen. Informeer naar onze tarieven.
 • ZOMERACTIE:  In deze zomer van 2024 betaalt u €49.50 verzendkosten i.p.v. € 75,- , indien het bestel bedrag meer is als 800 Euro betaalt u geen verzendkosten. De bovengenoemde uitzonderingen voor de Waddeneilanden blijven van toepassing.

  2. Levertijd

  Als uw order bij ons binnen komt gaan wij  deze inplannen en verwerken, momenteel werken wij met een levertijd van 1-2 weken (mocht het door omstandigheden anders zijn, dan nemen we contact met u op). Enkele dagen voor de uitlevering nemen we hierover contact met u op. Wij leveren de bestelling bij u af tussen 08.00 en 17.00 uur.

  Afhankelijk van uw bestelling komen wij met een vrachtauto met een loskraan erop, of bezorgen wij uw bestelling op een pallet. Uw bestelling leveren wij af, op de stoep of op het toegangspad naar uw woning. Mocht er om wat voor redenen ook deze tijd worden overschreden, dan nemen we altijd contact met u op. U kunt dan altijd kosteloos te bestelling annuleren. 


   3. Bedrijfsgegevens

   Schapenhek.nl is gevestigd:  Odessa 10 1462 EJ Middenbeemster.
   Telefoonnummer 06-1931 4023

   NB: U KUNT HIER GEEN PRODUCTEN AFHALEN.

   Schapenhek.nl (geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 37088752


    4. Productinformatie

    • Al onze schapenhekken en palen zijn gemaakt van het duurzame Kastanje hout, tenzij anders is aangegeven.
    • In de loop van de tijd verandert het hout door invloed van zon, wind en regen. Het hout vergrijst, krijgt scheurtjes en zou eventueel wat krom kunnen trekken, maar hiervoor is het ook een natuurprodukt.
    • De duurzaamheid van het hout wordt veroorzaakt door het vele natuurlijke looizuur in het hout, dit kan eventueel vlekken geven op een betonnen ondergrond, deze zullen op de duur weer verdwijnen.
    • Doort het vele looizuur kan dit in het begin wat reageren met het gegalvaniseerde ijzerdraad, dit geeft een oppervlakkige roestige aanslag, na enige tijd zal de roestige aanslag verdwijnen. ( door regen en wind).
     

     5. Offertes

     Alle offertes en aanbiedingen van Schapenhek.nl zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 

       6. Reclame en retourzending

       • Onze afnemer ( klant ) dient de door Schapenhek.nl geleverde zaak of zaken terstond bij (af)levering te controleren op hoeveelheid, kwaliteit, conditie en maatspecificatie
       • Alle reclames van onze klant over het geleverde dienen schriftelijk en gespecificeerd bij Schapenhek.nl te worden ingediend binnen 7 dagen na (af)levering. Onze klant ( afnemer) is verplicht zijn medewerking te verlenen aan een eventueel onderzoek door of namens Schapenhek.nl.
       • Een reclame ontheftonze klant ( afnemer)  niet van zijn verplichting om het geleverde geheel en onverkort te betalen.
       • Tenzij anders overeengekomen, is onze klant (afnemer) uitsluitend gerechtigd een zaak aan Schapenhek.nl retour te zenden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Schapenhek.nl en onder door Schapenhek.nl te stellen voorwaarden. Ontbreekt voornoemde toestemming, dan is onze klant (afnemer) bij retourzending automatisch en zonder ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim en zijn alle risico’s en kosten verbonden aan transport en opslag voor rekening van klant (afnemer)
       • Indien u een product van Schapenhek.nl om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan ons te retourneren . Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de bestelling zich verkeerd in de oorspronkelijke staat., waarbij tevens geldt dat de kosten voor de retourzending en de restock kosten voor de koper zijn.

        7. Eigendomsrecht

        Schapenhek.nl behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aa nde klant afgeleverde zaken totdat de totale koopprijs – inclusief BTW  en inclusief eventuele in het kader van de overeenkomst afgesproken kosten voor al deze zaken geheel is voldaan.

          

         8. Auteursrechten

         Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Schapenhek.nl de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur, et cetera.